Strona Główna
Aktualności
07.08.2018
W dniu 07.08.2018 r.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym odbyło się comiesięczne rozprowadzenie, połączone z podsumowaniem działalności za miniony miesiąc, w którym uczestniczył Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb. Dowódca Garnizonu w czasie rozprowadzenia podziękował kierowcom wykonującym zadania transportowe, za bezpieczne i terminowe ich wykonywanie. W słowach skierowanych do żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej gen.bryg. Robert GŁĄB podziękował za wysiłek związany z wykonywaniem codziennych obowiązków, oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w rzetelne wykonywanie postawionych zadań.

FOTOGALERIA
tekst por. Piotr OCHOCIŃSKI