Strona Główna
Aktualności
09.03.2018
W dniu wczorajszym...
W dniu wczorajszym Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji żołnierzy i pracowników RON Pułku, której przewodniczył Ksiądz Biskup gen. bryg. Józef GUZDEK zainaugurowała obchody 65–lecia 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Bronisława Starzyńskiego. Dziś przed godziną 13.00 wprowadzeniem na plac apelowy pododdziałów towarzyszących oraz kompanii honorowej wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego im. Gen. Józefa Wybickiego rozpoczęła się główna część oficjalnych obchodów święta Pułku. Punktualnie o godz. 13:00, dowódca uroczystości ppłk Tomasz Wadowski złożył meldunek Dowódcy Garnizonu Warszawa o gotowości pododdziałów do uroczystości. Święto Pułku zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej w 1996 roku, dla zachowania w pamięci dokonań żołnierzy wojsk samochodowych, a także dla podkreślenia więzi Pułku ze społeczeństwem Warszawy. Uroczystość była okazją do spotkania żołnierskich pokoleń, zaprezentowania współczesnego oblicza Sił Zbrojnych, a także przedstawienia chlubnej historii Pułku oraz wojsk samochodowych. Jako pierwszy głos zabrał Dowódca Pułku płk dypl. Robert Kowalski, który podziękował gościom za liczne przybycie, a także swoim podwładnym za wysiłek i odpowiedzialność, jaką wkładają żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej w służbę oraz pracę. Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe, a także nadanie medali resortowych oraz odznak honorowych  i tytułów Zasłużony Żołnierz RP. Następnie przemówienie wygłosił Dowódca Garnizonu Warszawa, który życzył żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej 10. Pułku wielu sukcesów w dalszej służbie , a także wszystkiego co najlepsze z okazji święta oraz pogratulował żołnierzom awansów i odznaczeń. Część oficjalna uroczystości zakończyła się odegraniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, po której żołnierze przegrupowali się do defilady. Po zakończeniu uroczystej zbiórki na placu apelowym rozpoczął się pokaz  historycznego i współczesnego sprzętu samochodowego. Zebrani goście oraz żołnierze i pracownicy RON Pułku mieli okazję zapoznać się z najnowszymi nabytkami sprzętu w jednostce takimi jak min. OPEL INSIGNIA i autobus pasażerski MAN LIONS. A także ze sprzętem historycznym takim jak: M3 SCOUT CAR, SCOUT CAR DAIMLER DINGO oraz kultowym pojazdem FORD GPW czyli popularnym WILLYS JEEP. Pojazdy te, dzięki uprzejmości dyrekcji, zostały nam udostępnione ze zbiorów Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.