Strona Główna
Aktualności
11.08.2017
W dniu 11.08.2017r.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. w Pułku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 97.rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na początku uroczystości Dowódca przywitał wszystkich obecnych na uroczystościach, a następnie w przemówieniu okolicznościowym przedstawił krótko historię Bitwy Warszawskiej i związanej z nią datą utworzenia Święta Wojska Polskiego. Następnie podziękował za służbę i pracę dla dobra Ojczyzny wszystkim żołnierzom i pracownikom RON. W dalszej części podczas uroczystości zostały wręczone medale resortowe, akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe oraz wręczono wyróżniającym się żołnierzom listy gratulacyjne oraz pisma pochwalne ze zdjęciem na tle sztandaru jednostki. Następnie podczas zbiórki odczytano informację dotyczącą ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, którą to 10 lat temu na mocy decyzji nr 374/2007 Ministra Obrony Narodowej Ś.P. Aleksandra Szczygło ustanowiono. Na zakończenie uroczystej zbiórki zebrani wysłuchali Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, którą zgodnie z decyzją stanowią wybrane fragmenty „Marsza I Brygady”.

Galeria foto>>>