Strona Główna
Aktualności
05.07.2017
W dniu 4 lipca...

W dniu 4 lipca 2017 r. na terenie pułku odbyło się comiesięczne rozprowadzenia, w ramach którego podsumowano miesiąc działalności służbowej jednostki. Dowódca pułku w zastępstwie Pan ppłk Sławomir SZOPA w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za realizację zadań oraz nakreślił zadania na kolejny miesiąc. W ramach rozprowadzenia zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej wręczono medale resortowe Panom: stchor. Pawłowi KOWALIKOWI oraz plut. Krystianowi CHYLAKOWI. Następnie Dowódca wręczył akt mianowania na stopień sierżanta plut. Sebastianowi FRĄCZKOWI. Po ceremoniach uroczystego wręczenia medali oraz aktu mianowania, Dowódca powitał nowo przybyłych żołnierzy do pułku, a następnie podsumował zawody sportowe o „Puchar Dowódcy Jednostki w strzelaniu z broni etatowej”.


Galeria foto >>>