Strona Główna
Aktualności
19.05.2017
W dniu 19 maja 2017 r...
W dniu 19 maja 2017 r. swoją 65 rocznicę powstania obchodziła Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego z  siedzibą na warszawskim Mokotowie. Na zaproszenie Dyrekcji i grona pedagogicznego w tych obchodach wzięła udział delegacja 10.Warszawskiego Pułku Samochodowego. Szkoła ta powstała w 1951 roku jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4. Zaszczytne imię patrona Stefana Starzyńskiego szkoła ta otrzymała w dniu 17 stycznia 1965 roku. Był to wówczas wyjątkowy dzień. Szkoła otrzymała wówczas zaszczytne imię wielkiego Polaka, patrioty, przedwojennego prezydenta Warszawy. 19 maja 2017 r. odbyły się główne obchody tego święta, na które zaproszono wielu znamienitych gości. Okolicznościową akademię otworzyła dyrektor szkoły Pani mgr Teresa Konstanciak. Następnie głoś zabrał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów p. Krzysztof Skolimowski.  Po przekazaniu wielu życzeń i słów sympatii dla placówki szkolnej przez wielu zaproszonych gości, rozpoczęła się część artystyczna wykona przez uczniów szkoły. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się na skromny poczęstunek na którym Pani Dyrektor osobiście podzieliła okolicznościowy tort. Całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 46 życzymy dalszych sukcesów w  pracy, a uczniom samych bardzo dobrych ocen.

Galeria foto >>>