Strona Główna
Aktualności
05.10.2018
W dniach 5 - 9 listopada br...
W dniach 5 – 9 listopada  br. w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym odbędą się krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy. Jeśli otrzymałeś powołanie, to ta informacja jest właśnie dla Ciebie. Szkolenie żołnierzy rezerwy jest integralną częścią działalności szkoleniowej sił zbrojnych, organizowanej w celu podtrzymywania i systematycznego doskonalenia umiejętności obywateli RP i ich przygotowania do realizacji zadań wynikających z przydziałów mobilizacyjnych oraz na potrzeby gromadzenia rezerw osobowych, w tym na potrzeby wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych. Zakres i intensywność szkolenia żołnierzy rezerwy są zróżnicowane stosownie do czasu gotowości do podjęcia działań i operacyjnego przeznaczenia jednostki wojskowej. Żołnierz rezerwy – to osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierzami rezerwy są również osoby, które nie odbywały czynnej służby wojskowej ale na podstawie przepisów szczególnych uzyskały status żołnierza rezerwy,

Uwaga:

-  W celu wypłaty należności pieniężnych za odbyte ćwiczenia wszyscy uczestnicy  powinni posiadać ze sobą
nr rachunku bankowego (nr konta). W przypadku jego braku należności zostaną wysłane pocztą (do 5 dni po zakończonych ćwiczeniach).

-  Żołnierze, którzy uczestniczyli w br. w ćwiczeniach rezerwy, zobowiązani są posiadać ze sobą wydane umundurowanie polowe otrzymane na ostatnim szkoleniu.

-  Jednostka wojskowa nie zapewnia miejsc parkingowych dla pojazdów żołnierzy rezerwy.

Informacji dotyczących ćwiczeń żołnierzy rezerwy w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym
( JW. Nr 2420 ) udzielają:


Szef Sekcji Szkoleniowej :  tel.  261 891 094

Oficer Sekcji Operacyjnej : tel.  261 891 205