Strona Główna
Praca

10 Warszawski Pułk Samochodowy w Warszawie poszukuje kandydatów na niżej wymienione stanowiska służbowe:

NAZWA STANOWISKA

NAZWA KOMÓRKI

NR SPECJALNOŚCI

STE

GU

SZEF SEKCJI Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych 54D01 POR./KPT. 12A/13

PODOFICER SPECJALISTA

Sekcja Logistyki (S-4)

38A22

PDF.ST.

8/9/10

PODOFICER SZTABOWY

Sekcja wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-6)

28B21

PDF

5/6/7

STARSZY TECHNIK Pluton Transportowy 38T32/38T26 PDF 5/6/7
PODOFICER SZTABOWY Sekcja Operacyjna (S-3) 38A21 PDF 5/6/7

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU

Pluton Łączności

28B21

PDF

5/6/7

PODOFICER SANITARNY

Grupa Zabezpieczenia Medycznego

40I23/99Z99

 PDF

 5/6/7

 

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wolnych stanowisk dla żołnierzy zawodowych:

mjr Anna CICHOCKA tel. 261-891-317;
mł. chor. Sebastian ODZIEMCZYK tel. 261-891-185


Jednostka Wojskowa Nr 2420, 00-904 Warszawa, ul. 29-go Listopada 1, zatrudni kierowcę autobusu w pełnym wymiarze.
Wymagane kwalifikacje na ww. stanowisko:

- wykształcenie co najmniej zasadnicze,
- co najmniej roczny staż pracy w zawodzie kierowcy,
- prawo jazdy kat. D,
- mile widziane aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do przewozu osób.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na: adres e-mail: jw2420.kancelariajawna@ron.mil.pl lub nr fax: 261-891-404 do dnia 06.07.2018 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kontakt telefoniczny (kadry): pani Justyna Niedźwiecka i pani Helena Gregorowicz tel. 261-891-324