Strona Główna
Praca

10 Warszawski Pułk Samochodowy w Warszawie poszukuje kandydatów na niżej wymienione stanowiska służbowe:

NAZWA STANOWISKA

NAZWA KOMÓRKI

NR SPECJALNOŚCI

STE

GU

INSTRUKTOR

Sekcja Operacyjna (S-3)

36A21

PDF

5/6/7

PODOFICER SZTABOWY

Sekcja Operacyjna (S-3)

38A21

PDF

5/6/7

PODOFICER SZTABOWY

Sekcja wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-6)

28B21

PDF

5/6/7

PODOFICER SPECJALISTA

Sekcja Logistyki (S-4)

38A22

PDF.ST.

8/9/10

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU

Pluton Łączności

38A21

PDF

5/6/7

DOWÓDCA OBSŁUGI

Pluton Łączności

28D33/28D34

 PDF

 5/6/7

 

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wolnych stanowisk dla żołnierzy zawodowych:

mjr Anna CICHOCKA tel. 261-891-317;
mł. chor. Sebastian ODZIEMCZYK tel. 261-891-185Jednostka Wojskowa Nr 2420, 00-904 Warszawa, ul. 29-go Listopada 1, zatrudni pracownika RON na stanowisko kierowca samochodu ciężarowego w pełnym wymiarze.


Wymagane kwalifikacje na ww. stanowisko
:

- wykształcenie co najmniej zasadnicze,
- co najmnej roczny staż pracy w zawodzie kierowcy,
- prawo jazdy kat. C,
- mile widziane aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- uprawnienia do realizacji przewozu rzeczy w transporcie drogowym.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jw2420.kancelariajawna@ron.mil.pl lub nr fax: 261-891-404 do dnia 23.03.2018 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kontakt telefoniczny (kadry): pani Justyna Niedźwiecka i pani Helena Gregorowicz tel. 261-891-324


Jednostka Wojskowa Nr 2420, 00-904 Warszawa, ul. 29-go Listopada 1, zatrudni inspektora BHP w dowództwie.


Wymagane kwalifikacje na ww. stanowisko
:

- wykształcenie średnie (technik bezpieczeństwa i higieny pracy)


Mile widziane:
- wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp;
- znajomość pakietu Microsoft Office, Excel;
- zaangażowanie, skrupulatność;
- kultura osobista;
- systematyczność, punktualność i komunikatywność;
- umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jw2420.kancelariajawna@ron.mil.pl lub nr fax: 261-891-404 do dnia 30.03.2018 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kontakt telefoniczny (kadry): pani Justyna Niedźwiecka i pani Helena Gregorowicz tel. 261-891-324