Strona Główna
Praca

10 Warszawski Pułk Samochodowy w Warszawie dysponuje niżej wymienionymi stanowiskami:

dla oficerów i podoficerów
:


NAZWA STANOWISKA

NAZWA KOMÓRKI

NR SPECJALNOŚCI

STE

GU

ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU - SZEF SZTABU

 

38A01

MJR

14

OFICER Sekcja operacyjna(S-3) 20B01 POR./KPT. 12A/13A
OFICER Sekcja Logistyki (S-4) 38A01 POR./KPT. 12A/13A
PODOFICER SPECJALISTA Sekcja Logistyki (S-4) 38A22 PDF.ST. 8/9/10
PODOFICER SZTABOWY Sekcja wsparcia dowodzenia i łąćzności (S-6) 28B21 PDF 5/6/7
SZEF KOMPANII Kompania transportowa 38A21 PDF.ST. 8/9/10
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU Pluton łączności 20B21 PDF 5/6/7
         
           

Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie wolnych stanowisk dla żołnierzy zawodowych:
mjr Anna CICHOCKA tel. 261-891-317;
mł. chor. Sebastian ODZIEMCZYK tel. 261-891-185Jednostka Wojskowa Nr 2420, 00-904 Warszawa, ul. 29-go Listopada 1, zatrudni pracownika RON na stanowisko kierowca samochodu ciężarowego w pełnym wymiarze.


Wymagane kwalifikacje na ww. stanowisko:
- wykształcenie co najmniej zasadnicze,
- co najmniej roczny staż pracy w zawodzie kierowcy,
- prawo jazdy kat. C,
- mile widziane aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- uprawnienia do realizacji przewozu rzeczy w transporcie drogowym.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jw2420.kancelariajawna@ron.mil.pl lub nr fax: 261-891404 do dnia 22.01.2018 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Jednostki po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kontakt telefoniczny (kadry): pani Beata Gawęda i pani Helena Gregorowicz tel. 261-891-324